2.6 milionë USD pas skandalit me “DH Albania”

3 vjet më parë - 29 Korrik 2019, Gazeta Shqiptare
2.6 milionë USD pas skandalit me “DH Albania”
Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka bërë me dije se qeveria Shqiptare ka fituar në shkallën e parë procesin gjyqësor me shoqëritë e sigurimit për sigurimin e Lotit 1 të projektit të Unazës së Re, e njohur ndryshe si projekti i sheshit Shqiponja.

"Autoriteti Rrugor Shqiptar kishte paditur në Gjykatën e Shkallës së parë shoqëritë e sigurimit "Sigma sh.a" dhe "Sigal sh.a", duke kërkuar prej tyre: Përmbushjen e detyrimit në pagimin e shumës së siguruar nga bashkimi i operatorëve ekonomik "Biba X shpk + DH Albania shpk", degë e shoqërisë së huaj si detyrim kontraktor në zbatimin e kontratës me Nr. 7732/5 dt. 02.11.2018 për objektin "Rehabilitimi i segmentit rrugor Pallati me Shigjeta – Rreth rrotullimi Shqiponja", masen 269 574 000 Lekë. Pas provave dhe argumenteve të paraqitura nga juristët e ARRSH, gjykata ka dhënë vendimin e saj, duke pranuar tërësisht padinë e bërë sipas objektit të kërkesë padisë. Në këtë mënyrë shtetit shqiptar jo vetëm që nuk i është shkaktuar asnjë dëm ekonomik nga situata e krijuar në këtë projekt prej shoqërisë "Biba X shpk + DH Albania shpk", por do të arkëtohen edhe rreth 2.6 milionë USD si dëmshpërblim nga kompanitë e sigurimit." Thuhet në njoftim.

Në javën e parë të dhjetorit News 24 publikoi fakti që një nga kompanitë që fitoi tenderin për ndërtimin e lotit të parë në Unazën e re kishte paraqitur dokumente të falsifikuara. Nga ana e ARRSH u bë prishje e kontratës ndërkohë që Ministria për Infrastrukturën dhe Energjinë bëri me dije se kishte bërë një komunikim shkresor me Ambasadën Amerikane. Materialet që do të vijnë nga SHBA sipas ministrisë do t'i kalojnë Prokurorisë, e cila do të bëjë edhe hetimin e çështjes. Kompania DH Albania e cila fitoi procedurën e prokurimit si bashkim operatorësh rezultonte e regjistruar në Delaware të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pas prishjes së kontratës asaj do t'i sekuestrohet 10 për qind e vlerës së procedurës së prokurimit e lënë si garanci. Ajo kishte fituar edhe një tjetër procedurë me Operatorin e Sistemit të Transmetimit me një vlerë 12 milionë euro ndërkohë që edhe nga OST është prishur në mënyrë të njëanshme kontrata. Pas problematikës së shfaqur me kompaninë DH Albania nga ana e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë u kërkua një ndryshim ligjor që lidhet me pjesën e prokurimeve ku është propozuar që për operatorët fitues verifikimi i dokumenteve që paraqiten të jetë i detyrueshëm ndërkohë që sot është opsional nëse ka tregues apo dyshime që tregojnë të kundërtën. Ndërkohë në daljen para mediave pak ditë më parë ministri i Energjisë i asaj kohe Damian Gjiknuri deklaroi se projekti i Unazës së Madhe do të vazhdonte përpos situatës së krijuar. Në fakt, procedura e prokurimit u hap nga ARRSH por nuk u pranua asnjë ofertë ndërkohë që së fundmi u zhvillua sërish dhe ku morën pjesë të paktën shtatë kompani. Vlerësimi i ofertave do të bëhet në vijim së bashku me vlerësimin e dokumentacionit tekniko-ligjor. Ndërkohë vlen të theksohet se tashmë është ndryshuar edhe projekti duke kaluar nga rrethrrotullimi tek nenkalimi një zgjidhje që iu dha pas protestave të banorëve tek Unaza.

Support Ukraine