Shkodër/ 3655 ha tokë nën ujë, rruga e Obotit e pakalueshme

3 vjet, 2 muaj më parë - 9 Shkurt 2021, opinion
Shkodër/ 3655 ha tokë nën ujë, rruga e Obotit e pakalueshme
Bashkia Shkodër ka njoftuar se nga monitorimi në terren këtë të hënë rezulton sehidrometri në Dajç dhe ai i liqenit të Shkodrës dhe i lumit Drin kanë rënie të nivelit të ujit me 5-6 cm.

Sipërfaqa totale e përmbytur në bashki rezulton të jetë 3655 hektarë ndërsa ujësjellësi Oblika 1, si pasojë e përmbytjeve është jashtë funksionit. Në njësinë administrative Ana e Malit, rruga e Obotit është e pakalueshme me mjete të larta ndërsa niveli i ujit mbi rrugë arrin rreth 120 cm. Ndërsa dy shtëpi janë të përmbytura. Po ashtu, rrezikohet përmbytja e Ujësjellës Oblika 2.

Në njësinë administrative Dajç, sipërfaqja e tokës bujqësore e përmbytur vlerësohet në 1550 ha. Rruga që lidh fshatrat Shirq- Darrgjat është e bllokuar, ka prezencë uji me mbi 100-130 cm dhe 121 shtëpi kanë prezencë uji në oborre.

RAPORTI I PLOTË

Nga monitorimi periodik në terren ditën e sotme datë 08.02.2021,ora 08.30, situata e përmbytjeve në terren vazhdon të jetë si më poshtë:

 • Hidrometri në Dajç në orën 08.30, shënon kuotën 6.55 m.(Kuota max 6.30 m). Në krahasim me raportimin e ditës së djeshme, kemi rënie të nivelit të ujit me 5cm.
 • Hidrometri i Liqenit të Shkodrës në orën 08.30, shënon kuotën 8.73 m.(Kuota max 8.70 m). Në krahasim me raportimin e ditës së djeshme, kemi rënie të nivelit të ujit me 6 cm.
 • Hidrometri i lumit Drin në orën 08.30, shënon kuotën 7.10 m. (Kuota max 7.50 m). Në krahasim me raportimin e ditës së djeshme, kemi rritje të nivelit të ujit me 5 cm.

Bashkia Shkodër

Sipërfaqe totale e përmbytur 3655 Ha

 1. Tokë e pakultivuar 735 Ha
 2. Foragjere të dyta, jonxhe 2625 Ha
 3. Grurë 160 Ha
 4. Bimë Dekorative 92 Ha
 5. Pemtore 40 Ha
 6. Serra 3 Ha


Nj.A. Ana e Malit

 1. Rruga e Obotit është e pakalueshme me mjete të larta. Niveli i ujit mbi rrugë arrin rreth 120 cm.
 2. Në fshatin Obot ka prezencë uji në oborre 100cm.
 3. Ujësjellësi Oblika 1,si pasojë e përmbytjeve është jashtë funksionit.
 4. UKSH Vazhdon të furnizojë me ujë të pishëm banorët e fshatit Oblikë
 5. Sipërfaqja e tokës bujqësore e përmbytur vlerësohet në 1250 Ha, kryesisht në fshatrat Obot, Muriqan, Oblikë, Velinaj, Shtuf.
  • Tokë e pakultivuar 220 Ha
  • Foragjere të dyta, jonxhe 940 Ha
  • Grurë 45 Ha
  • Pemtore 35 Ha
  • Bimë dekorative 7 Ha
  • Serra 3 Ha

 6. Shtëpi të përmbytura 2.
  7. Në disa toka bujqësore niveli i ujit arrin në 2 – 2.5m.
  8. Rrezikohet përmbytja e Ujësjellës Oblika 2.
  Ditën e djeshme janë shpërndarë për fshatin Obot 70 pako ushqimore, për 70 familje,të furnizuara nga Bashkia Shkodër.
  Nj.A Dajç
  1.Sipërfaqja e tokës bujqësore e përmbytur vlerësohet në 1550 Ha, kryesisht në zonën e quajtur “Këneta e Dajçit” (fshatrat Mushan, Shirq, Suka-Dajç, Belaj, Rrushkull, Samrish i Ri, Darragjat, Pentar-zona fushore), nga të cilat:
  • Tokë e pakultivuar 310 Ha
  • Foragjere të dyta, jonxhe 1060 Ha
  • Grurë 95 Ha
  • Bimë dekorative 85 Ha

2.Rruga që lidh fshatrat Shirq- Darrgjat është e bllokuar. Ka prezencë uji me mbi 100-130 cm
121 shtëpi kanë prezencë uji në oborre.
Ka prezencë uji 20 cm në rrugen Belaj – Pentar.
Në disa toka bujqësore niveli i ujit arrin në 2 m.
Nj.A.Velipojë

Sipërfaqja e tokës bujqësore e përmbytur vlerësohet në 100 Ha.Kryesisht fshatrat Baks i Ri, Luarz. Ças.

Tokë e pakultivuar 30 Ha
• Foragjere të dyta, jonxhe 70 Ha
Nj. A. Guri i Zi

Vazhdon gërryerja e tokës bujqësore nga lumi Drin në vendin e quajtur Mali i Vukatanit, fshati Ganjollë.

Nj.A.Bërdicë
Sipërfaqja e tokës bujqësore e përmbytur vlerësohet në 260 Ha, konkretisht në fshtrat Trush, Berdicë e Siperme, Berdice e Madhe.
Vazhdon gërryerja e tokës bujqësore nga lumi Drin në vendin e quajtur Harku i Bërdicës, fshati Bërdicë e Sipërme.
• Të pakultivuara 40 Ha
• Foragjere të dyta, jonxhe 200 Ha
• Grurë 20 Ha

Nj.A.Rrethinat

Sipërfaqja e tokës bujqësore e përmbytur vlerësohet në 495 Ha, në fshatrat Zues (tokat në fushen e Oblikës), Shtoj i Vjeter, Shtoj i Ri dhe Dobraç
• Tokë e pakultivuar 135 Ha
• Foragjere të dyta, jonxhe 355 Ha
• Pemtore 5 Ha

-Bashkia Shkodër në kushtet e ndodhura, në referencë të Ligjit Nr.45/2019 “Për Mbrojtjen Civile ”, kërkon shpalljen e gjendjes së fatkeqësisë natyrore, për Nj.A. Ana e Malit dhe Dajç.

-Kërkohet që nga Drejtoria e Ujitjes dhe Kullimit Lezhë të ndërhyet për marrjen e masave për pastrimin e “përroit të kufirit” Muriqan në Nj.A Ana e Malit.

-Kërkohert mbeshtetje me baze ushqimore për gjënë e gjallë ( koncentrat) për NJ.A. Ana e Malit , Dajç dhe Rrethina për një sasi 500 ton.

Support Ukraine