Rruga e Arbrit/ Kompania falsifikoi dokumentet dhe mori 70 mld lekë për…

2 vjet, 8 muaj më parë - 16 Shtator 2019, opinion
Rruga e Arbrit/ Kompania falsifikoi dokumentet dhe mori 70 mld lekë për…
Një tjetër skandal është zbuluar në një kompani e cila ka fituar tendera për ndërtimin e disa rrugëve në Shqipëri.

Bëhet fjalë për "Gjoka Konstruksion", e cila gjatë verifikimeve të Autoriteti Rrugor Shqiptar ka rezultuar se kjo kompani ka parregullsi në përmbushjen e detyrimeve të saj për tenderat e fituar.

Sipas "News24" një ndër rrugët ku "Gjoka Konstruksion", u përpoq të fitonte tenderin tashmë të anuluar, ishte dhe rruga Kardhiq-Delvine loti 7.

ARRSH shprehet se kjo kompani për të dëshmuar plotësimin e një kriteri për kualifikim, atë të eksperiencës për punë të ngjashme, ka paraqitur dokumentacion që përmban informacion të rremë, lidhur me ndërtimin e "Rrugës së Arbrit".

Për këtë arsye, në datën 12 shtator, ARRSH i ka kërkuar agjencisë së prokurimit publik nisjen e një procedure hetimi administrativ për kompaninë e ndërtimit "Gjoka Konstruksion".

Konkretisht sipas raportit të ARRSH mbi verifikimin e punimeve në nënkontratën me objekt "Përmirësimi, ndërtimi, operimi dhe mirëmbajtja e "Rrugës së Arbrit" faza e parë, segmenti numër 3 Zall Bastar -dalje Ura e Vashës", punimet e marra përsipër nga operatori "Gjoka Konstruksion" nuk kanë përfunduar sipas kontratës.

Po ashtu, ka deklarime për punë të përfunduar, por gjatë verifikimeve ato kanë rezultuar të parealizuara dhe punimet në tunele vijojnë akoma.

Ka zëra punimesh që janë paraqitur si të përfunduara por që në fakt janë të parealizuara dhe punimet në tunele vijojnë akoma. Inspektimi i kryer është realizuar pas një periudhe gati tre mujore nga data e kolaudimit, çka do të thotë se kompania është paguar nga thesari i shtetit për këto punime.

Por grupi i punës i ngritur nga ARRSH doli në përfundimin se asnjë nga tunelet e "Rrugës së Arbrit" nuk ka përfunduar dhe nuk plotëson parametrat dhe standardet e kërkuara.
Punimet e pakryera konsistojnë kryesisht në ndërtim drenazhi, torkretim me llaç, çimento, vendosje rrjete teli në skarpata zgarë hekuri, sistemi në ndriçim për njoftim evakuimi, sistemi i njoftimit të emergjencave në tunele, sistemi i detektimit të alarmit të zjarrit dhe ai i tokëzimit.

"Gjoka konstruksion" ka marrë me koncesion ndërtimin e "Rrugës së Arbrit" për 225 milionë euro. Kompania duhet të siguroje paratë, të ndërtojë rrugën dhe më pas shteti e paguan, por në pamundësi për të gjetur pagesat ka falsifikuar dokumentet dhe ka marrë gati 70 miliardë leke nga thesari i shtetit për punë të pa përfunduara