Patentat shqiptare do të njihen edhe në Turqi/ Ja vendimi

28 Maj 2020 - Gazeta Shqiptare

Patentat shqiptare do të njihen edhe në Turqi/ Ja vendimi

Tashmë patentat shqiptare do të njihen edhe në Turqi, si dhe anasjelltas.

Vendimi i miratuar nga Këshilli i Ministrave bën me dije se tashmë është arritur marrëveshja mes dy vendeve për njohjen e patentave.

Qytetaret shqiptare do mund te udhetojne lirshem ne territorin turk edhe me mjetet e tyre private.

Miratimin e marrëveshjes, ndërmjet këshillit të ministrave të republikës së shqipërisë dhe qeverisë së republikës së turqisë, për njohjen e ndërsjellë dhe shkëmbimin e lejeve të drejtimit

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 19, të ligjit nr.43/2016, "Për marrëveshjet ndërkombëtare në Republikën e Shqipërisë", me propozimin e ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë, Këshilli i Ministrave

Miratimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës së Turqisë, për njohjen e ndërsjellë dhe shkëmbimin e lejeve të drejtimit, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në "Fletoren zyrtare".