Këmbët e urës në segmentin Sauk-TEG rrezik për aksidentet

1 vit më parë - 19 Mars 2023, opinion
Këmbët e urës në segmentin Sauk-TEG rrezik për aksidentet
Drejtuesit e automjeteve, që lëvizin nga Sauku, drejt rreth rrotullimit të TEG, përballen me këtë urë e cila të jep mundësinë të dalësh në rrugë dytësore, për të shkuar në zonën e Farkës.

Që në pamjen të parë, bie në sy problematika që u krijohet qytetarëve, për shkak të mungesës së sinjalistikës dhe vendosjes së këmbës së Urës.

Sipas ekspertëve, ky trup i ngurtë duhet të jetë i përforcuar me sinjalistikë me drita pulsuese dhe shirit të ngjitur në pjesën e betonit, për të paralajmëruar drejtuesit e automjeteve.

Përveç dëmtimeve që janë shkaktuar herë pas here nga aksidentet, dhe nuk janë riparuar, të vetmet shenja dalluese janë këto drita pulsuese për natën, që në fakt sinjalizojnë ngushtim të rrugës afër rrethit të TEG, dhe jo një trup të ngurtë në rrugë që përbën potencial për aksident.

Problematika thellohet më shumë në korsinë tjetër, nga rrethi i TEG drejt Saukut. Eksperti Fadil Likaj shprehet se në pamundësi për të riparuar gabimin e ndërtimit të urës, atëherë zgjidhje afatshkurtër mund të jetë pajisja me sinjalistikë.

Këmba e urës ka qenë një projekt strategjik e kështu me radhë, për të zëvendësuar urën duhet normalisht një kosto shumë e madhe, duhet ndryshuar sinjalistika. Të ketë përforcime.Nga aksidentet të cilat kanë ndodhur në këtë pikë, e shikojmë që sinjalistika është ç’rregulluar. Butoni i verdhë i cili përdoret që të mos kemi goditje direkt me pjesën e barrierave mbrojtëse është hequr dhe nuk është zëvendësuar. Nuk ka një shirit me ngjyra të dallueshme natën për drejtuesit e mjeteve. Aktualisht është e bardhë me të zezë dhe ne e dimë që natën e zeza nuk ka një performancë të mirë në dukshmëri. Të ndërrohet urgjentisht, të bëhen zëvendësime të sinjalistikës.“

Sipas tij në këtë segment sinjalistika lë për të dëshiruar.

Prezenca e pemëve apo luleve dekorative shikojmë që kanë zënë sinjalistikën vertikale, pra nuk është lehtësisht e dallueshme nga drejtuesit e mjeteve. sinjalistika horizontale është e fshirë, nuk është e mirëmbajtur. Sepse drejtuesit e mjeteve orientohen në rrugë natën sipas sinjalistikës horizontale dhe vertikale.“

Gjatë vëzhgimit, eksperti Likaj konstaton një tjetër problematikë.

Kemi dalje të menjëhershme, mirëpo kjo nuk është në përputhje me standardet e projektimit. Në moment që drejtuesi afrohet gati për t’u futur në korsinë e ngadalësimit, pengohet shikueshmëria.

Drejtuesit e automjeteve, në të dy karrexhatat, vështirësinë më të madhe e kanë gjatë natës.

Këto nuk janë të vetmet probleme në këtë segment sipas ekspertëve. Shqetësuese sipas tyre janë barrierat e larta pranë rrethrrotullimeve, por edhe kjo dalje nga rruga dytësore. Shoferët që lëvizin nga Shkoza drejt rrethit të TEG përballen me automjetet që vijnë nga Sauku. Sipas ekspertëve, dalja në rrugën e re duhet të jetë në një gjatësi më të madhe për t’i dhënë mundësi automjeteve që të alternohen, pa u kthyer në potencial për aksident.

Support Ukraine