Karburanti në Shqipëri, jashtë standardit

3 vjet, 8 muaj më parë - 25 Janar 2019, Gazeta Shqiptare
Karburanti në Shqipëri, jashtë standardit
Një raport i Kontrollit të Lartë të Shtetit ka zbardhur zonat ku janë hasur më dendur mostrat e karburantit jashtë standardeve në gjithë territorin e vendit.

Analiza e KLSH, e kryer vitin e shkuar, bazohet te kontrollet e ushtruara nga Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial në subjektet tregtuese me pakicë të karburanteve. ISHTI ka kryer një numër të konsiderueshëm inspektimesh, të cilat janë rritur nga viti në vit: 6641 inspektime për 2015, në vitin 2016 janë kryer 7561 inspektime duke arritur numrin më të lartë 10,887 në vitin 2017. Zonat më problematike, të cilat kanë numrin më të lartë të mostrave me tregues jashtë standardit janë Tiranë-Durrës-Elbasan dhe Fier-Vlorë-Berat. Përgjatë kësaj periudhe, sipas KLSH janë vendosur penalitete sipas viteve 2015, 2016 dhe 2017 përkatësisht: 271, 257 dhe 76 gjoba, të cilat ndjekin trendin e uljes së subjekteve me tregues të mostrave jashtë standardeve të cilësisë, ku arkëtimi i tyre vjen në rritje, megjithëse ngelet problematik arkëtimi vullnetar i vlerës së gjobave. Ndërkohë që në analizën e vetë Kontrolli i Lartë i Shtetit konkludon se numri dhe cilësia e inspektimeve është e mangët, pasi vetë Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial ka mungesa në infrastrukturën e nevojshme (makina, karburant, pajisje kompjuterike dhe internet), si dhe të zyrave rajonale, për kryerjen e inspektimeve.

TAKSAT NE SHQIPERI

Shqipëria është një ndër vendet me taksat më të shumta që paguhen në një litër naftë. Pavarësisht kësaj, qeveria nuk ka bërë ndryshime as për vitin 2019 pasi në paketën fiskale nuk parashikohej asnjë ndryshim i tillë. Për një litër naftë shqiptarët paguajnë rreth 120 lekë për litër më shumë se në çdo vend tjetër të rajonit. Shqiptarët paguajnë më shumë se i gjithë rajoni taksa për karburantin. Nga një përllogaritje konstatohet se për një litër karburant rreth 115-120 lekë janë vetëm taksa dhe sado të ulët çmimi i naftës ky nivel është i pandryshueshëm. Kostove u shtohet dhe transporti si dhe pagesat e punonjësve dhe qiratë. Por edhe TVSH që në Shqipëri shkon në 20 për qind, nuk aplikohet në asnjë vend të botës në këtë nivel.

Në Maqedoni konstatohet se taksat që aplikohen për një litër naftë janë vetëm dy TVSH dhe akcizë dhe pesha fiskale është dyfish më e ulët se në Shqipëri. Por, përtej kësaj ajo që vihet re në Shqipëri e që nuk paguhen në asnjë vend të botës janë taksa e qarkullimit dhe ajo e skanimit dhe markimit. Situata pritet të mbetet e njëjtë dhe në vitin 2019. Pavarësisht ankesave të biznesit dhe drejtuesve të automjeteve, në paketën fiskale nuk u bë reduktimi i asnjë prej 7 taksave që prekin karburantet. Konfindustria ndërkohë ka propozuar që të ulet me 50% taksa e qarkullimit dhe e dyta të ndërhyjë tek cilësia. Për ta shkak i ndotjes së mjedisit është pikërisht karburanti i keq.

Support Ukraine