Qindra banesa nën ujë, pa drita dhe ushqim, ja situata më e fundit në Shkodër

4 vjet, 1 muaj më parë - 26 Mars 2018, Gazeta Shqiptare
Qindra banesa nën ujë, pa drita dhe ushqim, ja situata më e fundit në Shkodër
Situata duket se është përmirësuar paksa në Shkodër.

Nga të dhënat më të fundit, mësohet se, sipërfaqja e përmbytur është zvogëluar në 4555 ha tokë nga 5003 ha tokë që ishin nën ujë një ditë më parë.

Por, shumë banesa vijojnë të jenë nën ujë, ndërsa një problem tjetër është furnizimi me ujë dhe ushqime.

Në njësinë administrative Dajç janë 1655 ha tokë nën ujë.

Kërkohet të ndërhyhet për lartësimin e argjinaturës së Pentarit, Shirqit dhe Darragjatit. Rruga Shirq-Darragjat, rruga Belaj-Rrushkull janë te bllokuara. Në disa shkolla ne ambientet e brendshme te shkollës ka prezence uji. Kanë rënë disa shtylla të energjisë elektrike ne rrugën e Dajçit. Kërkohet nga OSHEE ndërhyrje emergjente duke marrë masat përkatëse. Paraqitet shumë e nevojshme vendosja e shenjave orientuese në rrugë për të bërë të mundur kalimin. Kanë filluar të dëmtohen edhe disa segmente rrugore. Janë mbi 250 shtëpi të rrethuara nga uji. Kërkohet furnizim me ujë të pijshëm për banorët në mënyrë te vazhdueshme. Bashkia Shkodër ka bërë të mundur furnizimin e banorëve me ujë të pijshëm, pako ushqimore dhe bazë ushqimore për gjënë e gjallë.

Njësia Administrative Ana e Malit ka 1300 ha tokë të përmbytura.

Ujësjellësi Oblika 1 dhe Oblika 2 janë jashtë funksionit. Nevojiten çizme te gjata për banoret. Janë 177 shtëpi te rrethuara nga uji, 150 ne Obot dhe 27 ne Goricë. Bashkia Shkodër  ka bere te mundur furnizimin e banoreve me ujë të pijshëm dhe me pako ushqimore.

Në njësinë administrative Bërdicë janë mbi 1000 ha tokë e përmbytur.

Stacioni i pompave te Ujësjellësit ne Trush si pasoje e përmbytjeve është jashtë funksionit. Janë 50 shtëpi te rrethuara nga uji. Nevojitet furnizimi me ujë te pijshëm për banorët. Bashkia Shkodër ka bërë të mundur furnizimin e banoreve me bazën ushqimore për gjene e gjalle dhe me ujë të pijshëm për banorët.

Në njësinë administrative Velipojë janë të përmbytura mbi 400 Ha tokë.

Në fshatin Ças paraqiten shume probleme në argjinaturë ku si pasoje kane detyruar komunitetin të ndërhyje ne riparimin e saj. Kërkohet ndërhyrje emergjente dhe e specializuar. Rruga nacionale është e kalueshme me mjetet e larta të ushtrisë. Ka mungese te energjisë elektrike pothuajse ne te gjithë njësinë. Janë shfaqur edhe problematika ne komunikim ne mes banoreve për shkak te ndërprerjeve te transmetimit ne disa kompani telefonike. Paraqitet shume e nevojshme vendosja e shenjave orientuese ne rruge për te bere te mundur kalimin. Bashkia Shkodër ka bere te mundur ndërhyrjen në argjinaturën e Çasit. Bashkia Shkodër ka bere te mundur furnizimin e banoreve me ujë te pijshëm dhe bazë ushqimore për gjënë e gjallë.

Në njësinë administrative Rrethina janë të përmbytura 70 Ha tokë.

Në zonën e Livadheve (Nj.ad.Rrethina) janë 70 shtëpi të rrethuara nga uji. Bashkia Shkodër ka bere te mundur furnizimin e banoreve me bazen ushqimore për gjene e gjalle dhe ujë te pijshëm për banoret.

Në njësinë administrative Gur i Zi vazhdon gërryerja e tokës në fshatin Juban, në afërsi të Malit të Vukatanës. Paraqitet shume problematike kjo dukuri pasi mund te rrezikohet argjinatura.

Qyteti Shkodër: Në zonën e Livadheve janë të përmbytura 130 ha.

Në këtë rrugë ndodhen mbi 40 shtëpi me prezencë uji afër oborreve të tyre. Me shume vështirësi kalohet me makine ushtrie, ndërsa ne disa zona kalimi behet i mundur vetëm me varkë. Bashkia Shkodër ka bere te mundur furnizimin e banoreve me bazën ushqimore për gjene e gjalle dhe ujë të pijshëm për banoret. Bashkia Shkodër ka bërë evakuime te banoreve dhe gjësë se gjalle kur janë paraqitur nevoja. Ne këtë moment janë 55 persona te akomoduar ne konvikt. Gjithashtu Bashkia Shkodër ka bere te mundur edhe lëvizjen e banoreve dhe akomodimin e tyre tek te afërmit e tyre. Bashkia Shkodër ka shpërndarë pako ushqimore për personat e akomoduar ne konvikt.

Nga ana tjetër kane filluar te shfaqen problematika edhe ne zonat malore për shkak të dëborës. Specialistët tanë janë në terren, dhe po bëjnë vlerësimet e dëmeve të shkaktuara.

Nevojat për bazë ushqimore afatgjatë për blegtorinë, në zonat e përmbytura janë Imediate dhe paraqiten si më poshtë:

  1. Koncentrat 110t
  2. Bar i thatë 50t

Nga ana tjetër, duhet të merren masa për furnizim me klor për dezinfektim për zonat e përmbytura pas tërheqjes së ujit.