e-Albania shpjegon: Ja si funksionon procedura për marrjen e lejes së automjetit

4 vjet më parë - 30 Prill 2020, Gazeta Shqiptare
e-Albania shpjegon: Ja si funksionon procedura për marrjen e lejes së automjetit
E-albania, i është përgjigjur pyetjeve më të shpeshta që merr rreth procedurave për të gjitha lejet.

1-Për çfarë shërben kjo leje?

"Leje qarkullimi per nevoja te subjektit" shërben për lëvizjet e automjeteve për arsye pune, sipas specifikave të biznesit.

Për:

  1. Transport për stafin me autobusë ose furgona
  2. Për të marrë shërbime të ndryshme private apo publike në çdo kohë brenda fashës orare zyrtare: 05.00-17.30;
  3. Për ato biznese, të cilat ofrojnë shërbim gjatë gjithë 24 orëve

2-Si biznes nuk kemi një orar fiks pune, duhet të lëvizim shpesh në orare të ndryshme. Vlen kjo leje?

Po, kjo leje është e vlefshme, por ju duhet të lexoni me kujdes 3 opsionet e aplikimit në e-Albania në mënyrë që të aplikoni për lejen/lejet që i shërbejnë vërtetë biznesit tuaj, sipas profilit që ka, pasi për biznese të ndryshme edhe aplikimi është i ndryshëm.

3-Më duhen të gjitha llojet e lejeve për punë në terren. A mund aplikoj për të gjitha?

Po, ju mund të aplikoni për të marrë leje në të 3 opsionet, sipas profilit të punonjësve tuaj, duke raportuar të dhënat e kërkuara gjatë aplikimit online dhe arsyet e lëvizjeve.

4-Po për të lëvizur për punë nga një qytet në tjetrin?

Po, "Leje qarkullimi per nevojat e subjektit" parashikon leje edhe për lëvizjet ndërqytetase, nëse biznesi i hapur ofron shërbim në qytete të tjera të vendit.

5-Jam punonjës i administratës. A mund të aplikoj vetë për leje?

Po, kjo leje është e vlefshme edhe për punonjësit e administratës publike, por për ju duhet të aplikojë titullari duke aksesuar shërbimin nëpërmjet Nipt-it te institucionit.

6-Për sa automjete më lejohet të marr autorizim?

Ju mund të merrni autorizim për aq mjete, sa i nevojiten biznesit tuaj për të ofruar shërbim në kushte normale, mjafton të deklaroni listën e automjeteve, të punonjësve dhe të plotësoni arsyet e lëvizjes, gjatë aplikimit.

7-Duhet të aplikoj çdo ditë për lejen?

Jo! Leja është e vlefshme për 7 ditë nga momenti i aplikimit

8-Çfarë ndodh nëse zgjedh një opsion, që nuk lidhet me punën e biznesit tim?

Abuzimi me aplikimet për leje duke zgjedhur opsionin që nuk ju perket do të sjellë bllokimin e biznesit tuaj në sistem.

9-Ky aplikim bëhet vetëm në e-albania apo edhe me sms?

Aplikimi për "Leje qarkullimi për nevojat e subjekteve" bëhet vetëm online në platformën e-Albania.

10-A vlen në fundjavë kjo leje?

Po, kjo leje vlen edhe në fundjavë për llojet e biznesit, që ofrojnë shërbim ditën e shtunë dhe të diel.

11-Po unë që punoj në biznes privat, a mund të aplikoj si individ në emër të biznesit, për të marrë leje?

Jo, aplikimin për lëvizjen tuaj ne kete sherbim mund ta bëjë vetëm administratori i biznesit përmes llogarisë së tij në e-Albania si BIZNES. Individët janë të përjashtuar nga ky shërbim.

12-A marr dot leje pa limit siç e kisha lejen e policisë?

Po, por që të merrni një autorizim të tillë biznesi juaj duhet të jetë në listën e atyre, që ofrojnë shërbim 24 orë, nê të kundërt nuk e përfiton.

Support Ukraine