Aksidentet, kompanitë paguajnë 12 milionë euro dëme

3 vjet, 5 muaj më parë - 2 Maj 2019, Gazeta Shqiptare
Aksidentet, kompanitë paguajnë 12 milionë euro dëme
Kompanitë e sigurimit kanë paguar 12 milionë euro dëme në periudhën janar-mars 2019. Kjo shifër është 11.82 për qind më e lartë se e njëjta periudhë e një viti më parë.

Statistikat zyrtare të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare për tregun e sigurimeve në 3-mujorin e parë të vitit tregojnë se të ardhurat nga primet e shkruara bruto të sigurimit për periudhën janar-mars kapën vlerën mbi 3.9 miliardë lekë, ose 11.78% më shumë se në periudhën janar-mars të 2018-ës.

Raporti

"Gjatë periudhës janar-mars 2019, numri i kontratave të sigurimit të lidhura arriti në 276,006, me një rritje 5.68% krahasuar me periudhën janar-mars 2018. Tregu vazhdon të mbetet sërish i orientuar te sigurimet e Jo-Jetës, të cilat sollën 91.78% të vëllimit të përgjithshëm të primeve, duke i lënë përkatësisht sigurimet e Jetës me 7.25% dhe veprimtarinë e risigurimit me 0.97%. Parë nga këndvështrimi i ndarjes së tregut sipas llojit të sigurimit, i detyrueshëm dhe vullnetar, primet e shkruara bruto të sigurimit vullnetar zënë 41.93% dhe primet e shkruara bruto të sigurimit të detyrueshëm zënë 58.07% të totalit të tregut", vlerëson AMF.

Sigurimi i detyrueshëm

Ashtu siç ndodh tradicionalisht, primet e sigurimit të detyrueshëm motorik dominojnë. Gjatë periudhës janar-mars 2019, këto prime arritën rreth 2.305 milionë lekë, ose 4.29% më shumë se në periudhën janar-mars 2018. "Produkti MTPL e brendshme në periudhën janar-mars pati një rritje prej 3.44% të volumit të primeve të shkruara bruto. Kjo u shoqërua edhe me një rritje të numrit të kontratave prej 3.71% krahasuar me periudhën janar-mars 2018. Produkti 'Karton Jeshil' në periudhën janar-mars pati një rritje prej 11.97% të volumit të primeve të shkruara bruto. Kjo u shoqërua nga një rritje e numrit të kontratave prej 55.03%, krahasuar me periudhën janar-mars 2018. Produkti 'Sigurim Kufitar', në periudhën janar-mars pati një ulje 18.00% të volumit të primeve të shkruara bruto krahasuar me periudhën janar-mars 2018. Ndërsa numri i kontratave u ulje me, 17.14%", raporton AMF.

Sigurimi vullnetar

Sipas Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, primet e sigurimit vullnetar gjatë periudhës janar-mars 2019 arritën rreth 1.664 milionë lekë, 24.12% më shumë se në periudhën janar-mars 2018. Numri i kontratave të sigurimit vullnetar u ul me 0.5%, krahasuar me periudhën janar-mars 2018. "Sigurimet vullnetare të Jo-Jetës gjatë periudhës janar-mars 2019 patën rritje me 22.08% kundrejt të njëjtës periudhë të një viti më parë. Në portofolet e pronës, përgjegjësive, garancive të cilat gjatë periudhës janar-mars 2019 siguruan mbi 0.579 milionë lekë të ardhura në total, vendin e parë e zunë zjarri dhe dëmtime të tjera në pronë me rreth 76.30%, të pasuara nga sigurimi i garancisë me 13.10% të totalit. Të ardhurat nga sigurimet e aksidenteve dhe shëndetit gjatë periudhës janar-mars 2019 arritën në rreth 0.353 milionë lekë, duke shënuar rritje prej 16.29% në krahasim me periudhën janar-mars 2018. Primet nga sigurimet e Jetës gjatë periudhës janar-mars 2019 arritën rreth 0.288 milionë lekë, ose 19.62% më shumë se në periudhën janar-mars", sqaron AMF.

Support Ukraine