Unaza e Re, ARRSH: Pronarët të dorëzojnë dokumentet për shpronësim

4 vjet, 3 muaj më parë - 7 Nëntor 2019, opinion
Unaza e Re, ARRSH: Pronarët të dorëzojnë dokumentet për shpronësim
ARRSH ka njoftuar banorët e zonës së Astirit në Tiranë, që preken nga projekti i Unazës së Re se duhet të dorëzojnë dokumentet për të tërhequr vlerën e godinave të shpronësuara.

Godinat e shpronësuara që ndodhen në segmentin “Pallati me Shigjete-Rrethrrotullimi Shqiponja”, do të shemben për të lejuar më pas vijimin e projektit.

Ndërkohë, në njoftimin e publikuar për mediat, thuhet se pronarët duhet të dorëzojnë dokumentet pranë Autoritetit Rrugor Shqiptar.

Njoftimi

Në kuadër të realizimit të projektit “Rehabilitimi i Segmentit Rrugor ‘Pallati me Shigjeta – Rrethrrotullimi Shqiponja’”, njoftojmë të gjithë pronarët e pasurive pronë private, të cilët janë shpronësuar me Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr.231 Datë 17.04.2019, të dorëzojnë dokumetacionin për tërheqjen e vlerës për shpronësim, sipas dokumentacionit në vijim:

Çertifikatën e pasurisë (fotokopje të noterizuar).

Kartelën e pasurisë (të rifreskuar pranë Agjensisë Shtetërore të Kadastrës, Tiranë).

Hartën e pasurisë (të rifreskuar pranë Agjensisë Shtetërore të Kadastrës, Tiranë).

Numër llogarie (Iban), në emër të pronarit të pasurisë, ose prokurë të posaçme për personat e autorizuar për tërheqjen e vlerës.

Kopje të kartës së identitetit.

Dokumentacioni mund të dorëzohet pranë Autoritetit Rrugor Shqiptarë, ose nëpërmjet postës.

Adresa: Rruga “Sami Frashëri”,nr.3, Tiranë, ++355 4 2223300

Support Ukraine